Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł.

Indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę, generuje się w portalu rekrutacyjnym, po wybraniu kierunku.