Akty prawne

Akty prawne dotyczące rekrutacji

 • Uchwała nr VII/98

  Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

 • Uchwała nr VII/75

  Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowaz dnia 21.06.2022 w sprawie zasad przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2023/2024, 2024/2025,2025/2026 i 2026/2027

 • Uchwała nr VII/74

  Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

 • Zarządzenie nr 32/23

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024

 • Zarządzenie nr 31/23

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów podczas rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

 • Zarządzenie nr 28/23

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwow a z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w I naborze

 • Zarządzenie nr 49/22

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej dla cudzoziemców studiujących w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w roku akademickim 2022/2023

 • Zarządzenie nr 48/22

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2022/2023