Finanse, rachunkowość i podatki

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

studia
LICENCJACKIE
tryby
STACJONARNY | NIESTACJONARNY

Specjalności:

finanse podmiotów gospodarczych | rachunkowość i podatki

Mnogość możliwości!

O pieniądzach trudno się rozmawia? Na pewno nie u nas! W Collegium Witelona mówimy o finansach z pełnym zaangażowaniem i najprościej jak to możliwe. Prowadzący zajęcia to pracujący w zawodzie pasjonaci rachunkowości – zależy im, żebyście weszli na rynek pracy uzbrojeni w teorię, którą z łatwością wykorzystacie w praktyce. Dlatego też oferujemy szereg zajęć warsztatowych i praktyk studenckich – robimy wszystko, żebyście obracali pieniędzmi zgodnie ze sztuką i w zgodzie ze sobą.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania czy międzynarodowych stosunków gospodarczych. Nauczysz się korzystać z narzędzi analitycznych wykorzystywanych w informatyce, matematyce, statystyce i ekonometrii.

ABSOLWENT

 • jest specjalistą w zakresie finansów oraz rachunkowości,
 • zna zasady i mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych, organów podatkowych, jednostek samorządowych oraz podmiotów gospodarczych,
 • potrafi definiować oraz analizować problemy i zjawiska występujące w gospodarce,
 • potrafi  przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu, ocenić jego kondycję finansową,
 • gospodaruje zasobami finansowymi, rzeczowymi i ludzkimi,
 • podejmuje decyzje inwestycyjne i operacyjne w oparciu o nabyte umiejętności i analizę danych,
 • odnajduje się na dynamicznym rynku pracy, pracując w przeróżnych firmach lub prowadząc własną działalność.
   

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”
(z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo)

 • nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia 2-3 razy w tygodniu popołudniami (również on-line) oraz w wybrane weekendy,
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”),
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formule „Ucz się i pracuj”.

Uczymy przyszłych specjalistów do spraw budżetu, rachunkowych wyjadaczy i księgowych – ekspertów. W profesjonalnym, kompleksowym przygotowaniu do zawodu – możesz na nas liczyć. Przyjdź i przekonaj się.