Zarządzanie

ZARZĄDZANIE

studia
LICENCJACKIE
tryby
STACJONARNY | "UCZY SIĘ I PRACUJ" | NIESTACJONARNY

Specjalności

Lean management | Zarządzanie przedsiębiorstwem | Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ty tu zarządzisz!

Organizacja, analiza i praca zespołowa, czyli zarządzanie w telegraficznym skrócie. To kierunek wyjątkowo interdyscyplinarny. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, społeczeństwie i dyscyplin komplementarnych. Nauczysz się dostrzegać i wykorzystywać szanse, diagnozować i rozwiązywać problemy oraz sprawiać, że to, co dotąd nie działało, zaczyna działać – lepiej niż kiedykolwiek.

PRAKTYKA

Doświadczenie w tej branży jest kluczowe. Biznes jest nieprzewidywalny, zespoły i struktury organizacji są różne. Dlatego kompleksowo przygotujemy Cię do zawodu w myśl hasła praktyka czyni mistrzem.

Zajęcia opierają się na ćwiczeniach zespołowych, przygotowujących do pracy w grupach o różnych charakterze i różnych potrzebach. Dodatkowo prowadzimy program praktyk zawodowych umożliwiających zapoznanie się z mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw.

ABSOLWENT

  • potrafi zarządzać różnymi pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa,
  • może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, a także urzędach i biurach, komórkach zarządzających w podmiotach leczniczych oraz placówkach edukacyjnych,
  • posiada umiejętności przydatne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi),
  • jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty, analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit czy jednostkach administracji publicznej różnych szczebli.

Jako osoba zarządzająca, będziesz mieć realny wpływ na firmę, jej pracowników, strukturę i otoczenie. Podejmij swoją pierwszą, poważną decyzję. Zacznij studia w Collegium Witelona.

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”
(z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo)

  • nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne,
  • zajęcia 2-3 razy w tygodniu popołudniami (również on-line) oraz w wybrane weekendy,
  • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”),
  • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formule „Ucz się i pracuj”.