Informatyka

INFORMATYKA

studia
INŻYNIERSKIE
tryby
STACJONARNY | NIESTACJONARNY |"UCZ SIĘ I PRACUJ"

SZUKASZ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, WYBIERZ ALTERNATYWNĄ OFERTĘ
- BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”

(z oferty mogą skorzystać także osoby niepracujące oraz zainteresowane studiami stacjonarnymi)

 • zajęcia praktyczne w wybrane weekendy,
 • wykłady 2-3 w tygodniu popołudniami (głównie on-line),
 • nie ponosisz kosztów kształcenia,
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”,
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formie „Ucz się i pracuj”.

Specjalności:

 • programowanie aplikacji mobilnych i internetowych
 • grafika komputerowa
 • development and operations (specjalność opracowana przy współpracy z firmą SPYROSOFT S.A.)

Nie myślimy zero-jedynkowo

Kariera w Twoim zasięgu! Jeśli ekran od dawna jest Twoim oknem na świat, a nowe technologie nie są Ci obce – nie ma na co czekać! Wybierz Collegium Witelona i zacznij swoją przygodę w IT. Nauczymy Cię pisać aplikacje, tworzyć nowoczesne strony internetowe, śmigać między najbardziej zaawansowanymi systemami informatycznymi. Przez skomplikowane oprogramowania przeprowadzą Cię najlepsi z najlepszych – praktycy, fachowcy, pracownicy w firmach IT.

ABSOLWENT

 • posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień prawa czy zarządzania projektami,
 • potrafi korzystać z baz danych i sieci komputerowych,
 • zna i rozumie najpopularniejsze systemy operacyjne, w tym systemy z rodziny UNIX i Windows Server,
 • potrafi budować systemy komputerowe, projektować i wdrażać systemy informatyczne,
 • sprawnie posługuje się technikami i metodami programowania.

PARTNERZY

 • współpracujemy z szerokim gronem przedsiębiorstw, które uczestniczą w stałej adaptacji programów kształcenia do bieżących trendów branży IT,
 • współpracujemy z firmą Microsoft w ramach programu MSDN Academic Alliance.

Pokazujemy narzędzia, uczymy teorii i tworzymy przestrzeń do zdobywania doświadczenia. To, jaki kierunek obierzesz po studiach, zależy tylko od Ciebie – możliwości jest wiele i stale przybywają.

Bądź twórcą / twórczynią. Bądź wizjonerem / wizjonerką. Pracuj w IT. Zapraszamy do rekrutacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10;
rekrutacja@collegiumwitelona.pl