Logistyka i transport

LOGISTYKA I TRANSPORT

studia
INŻYNIERSKIE
tryby
STACJONARNY | "UCZ SIĘ I PRACUJ" | NIESTACJONARNY

Specjalności

inżynieria systemów logistycznych i transportowych | inżynieria transportu kolejowego (patronat  POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o. o.)

Planujemy każdy ruch.

Pędzić i nie błądzić – oto jest wyzwanie! Dowiesz się jak zarządzać przestrzenią, transportem i zasobami, tak aby produkty docierały od punktu A do B – bez problemów, bez strat, prosto do celu.

Współczesny inżynier pracujący w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) to nie tylko osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów. To często menedżer, dysponujący wiedzą z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji czy ekologii. Dróg rozwoju jest wiele – wybór należy do Ciebie.

PRAKTYKA

Żeby sprawnie poruszać się transporcie, trzeba rozumieć mechanizmy, rządzące drogami na lądzie, na wodzie i w powietrzu. Dlatego, aby poszerzać horyzonty i sprawdzać swoją wiedzę w różnych przestrzeniach, umożliwiamy realizację praktyk w wielu doświadczonych firmach, specjalizujących się w transporcie i logistyce. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z branży produkcyjnej oraz branży TSL, które być może będą Twoim przyszłym miejscem pracy.

ABSOLWENT

  • pracuje na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych,
  • zna się na transporcie, logistyce, spedycji i produkcji,
  • może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych,
  • posiada kompetencje specjalisty do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”
(z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo)

  • nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne,
  • zajęcia 2-3 razy w tygodniu popołudniami (również on-line) oraz w wybrane weekendy,
  • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”),
  • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formule „Ucz się i pracuj”.

Żeby osiągnąć zamierzony cel, musisz mieć dobry plan. Dobrze znać dostępne możliwości. Właśnie tego tutaj uczymy. Zrealizuj swój plan z pomocą najlepszych narzędzi i najlepszych ludzi. Studiuj Logistykę i Transport w Collegium Witelona.