Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

studia
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
tryb
STACJONARNY

Uczymy, jak uczyć!

Nauczyciel, opiekujący się dziećmi na pierwszych etapach dorastania, pełni niezwykle istotną rolę w rozwoju najmłodszych uczniów. Nie tylko edukuje i pokazuje świat, ale też często jest jednym z pierwszych przyjaciół przedszkolaka. Dlatego kandydaci na ten kierunek powinni dobrze dogadywać się z małym człowiekiem. Jeśli uśmiechasz się na widok malucha, a do tego masz w sobie ogromne pokłady zrozumienia i cierpliwości – pedagogika będzie dla Ciebie doskonałym wyborem.

Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

PRAKTYKA

Pracy z ludźmi nie nauczysz się z książek. Dlatego zadbaliśmy o bogaty wybór praktyk w szkołach, przedszkolach, w publicznych i prywatnych placówkach dla najmłodszych. Będziesz mieć możliwość poznania dzieci o różnych charakterach na różnym etapie rozwoju. To pomoże Ci wybrać przyszłe miejsce pracy, tak aby było dla Ciebie komfortowe i satysfakcjonujące.

ABSOLWENT

  • posiada wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania,
  • pracuje w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej,
  • rozumie społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi,
  • ma doświadczenie w opiece nad najmłodszymi nabyte podczas praktyk studenckich,
  • projektuje i prowadzi badania pedagogiczne, rozpoznaje potrzeby, możliwości i uzdolnienia dziecka.

Z dziećmi, choć często roześmianymi, nie ma żartów. To osoby, które chłoną świat wszystkimi zmysłami, obserwują i powtarzają. Bądź dla nich wzorem do naśladowania – wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj w Collegium Witelona.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10;
rekrutacja@collegiumwitelona.pl