Menedżer administracji publicznej

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

studia
MAGISTERSKIE
tryby
STACJONARNY | NIESTACJONARNY | "UCZ SIĘ I PRACUJ"

SZUKASZ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, WYBIERZ ALTERNATYWNĄ OFERTĘ
- BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”

(z oferty mogą skorzystać także osoby niepracujące oraz zainteresowane studiami stacjonarnymi)

 • zajęcia praktyczne w wybrane weekendy,
 • wykłady 2-3 w tygodniu popołudniami (głównie on-line),
 • nie ponosisz kosztów kształcenia,
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”,
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formie „Ucz się i pracuj”.

Zawsze mamy plan B, a nawet C! 

Świat nieustannie idzie do przodu – nowe technologie, samochody elektryczne, inteligentne domy i miasta. Jednak nawet najbardziej zaawansowana maszyna nie może całkowicie zastąpić człowieka. Potrzebne są osoby, które będą zarządzać zmianami i wdrażać nowe rozwiązania. Może to właśnie Ty?

Przygotowujemy studentów do sprawnego zarządzania rozwojem inteligentnych miast, logistyką miejską, różnymi projektami i partycypacją społeczną. Dodatkowo poznasz tutaj elementy coachingu i mentoringu. Dzięki takiemu połączeniu zyskasz realny wpływ na swoje otoczenie! 

ABSOLWENT

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansów,
 • posiada szeroko rozwinięte teoretyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod, technik oraz narzędzi zarządzania w sektorze publicznym,
 • jest przygotowany do wykonywania pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem umiejętności biznesowych i umiejętności prawniczych. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Połączenie wiedzy z zakresu administracji publicznej z podejściem biznesowym i nowymi technologiami sprawia, że absolwent staje się niezwykle atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy, zyskując możliwość wykonywania zawodu w:

 • urzędach gmin,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich, wojewódzkich i urzędach pracy,
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych,
 • placówkach kultury,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 • kancelariach prawnych,
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych,
 • firmach doradczych i konsultingowych.

Zmiany potrzebują przewodnika! Przyszłość dzieje się tu i teraz. Bądź współtwórcą współczesnego świata. Dołącz do Collegium Witelona. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10;
rekrutacja@collegiumwitelona.pl