Terminy rekrutacji

I nabór

Elektroniczna rejestracja kandydatów: od 15 maja do 8 sierpnia 2023 r.
Przyjmowanie dokumentów: od 15 maja do 9 sierpnia 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 11 sierpnia 2023 r.

II nabór (w przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach)

Elektroniczna rejestracja kandydatów: od 11 sierpnia do 18 września 2023 r.
Przyjmowanie dokumentów: od 11 sierpnia do 19 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 21 września 2023 r.

III nabór (w przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach)

Elektroniczna rejestracja kandydatów: od 21 września do 3 października 2023 r.
Przyjmowanie dokumentów: od 21 września do 4 października 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 5 października 2023 r.


W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
Dodatkowo wpisując "rekrutacja na kierunek studiów.................." na który kandydat aplikuje.