Opłaty - Student

Wysokości opłat semestralnych dla studentów niestacjonarnych

Wysokość opłat za jeden semestr dla cyklu kształcenia rozpoczętego

Kierunek w roku akademickim 2022/2023 w roku akademickim 2021/2022 w roku akademickim 2020/2021 w roku akademickim 2019/2020
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Administracja 3 200,00 zł 2 900,00 zł 2 600,00 zł 2 300,00 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3 300,00 zł 3 000,00 zł 2 700,00 zł 2 300,00 zł
Energetyka 3 600,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł 2 700,00 zł
Finanse, rachunkowość i podatki 3 500,00 zł 3 200,00 zł 2 900,00 zł 2 600,00 zł
Informatyka 3 600,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł 2 700,00 zł
Logistyka i transport 3 600,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł 2 700,00 zł
Zarządzanie 3 400,00 zł 3 100,00 zł 2 800,00 zł 2 600,00 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3 600,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł 2 700,00 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3 400,00 zł 3 100,00 zł x x
Inżynieria Produkcji i logistyki 3 700,00 zł 3 400,00 zł x x
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 3 500,00 zł 3 200,00 zł x x
Menedżer administracji publicznej 3 400,00 zł 3 100,00 zł x x

Studenci mogą dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w całości lub w trzech ratach.

Rozłożenie na raty następuje automatycznie z chwilą wpłaty pierwszej raty. Nie wymaga się dodatkowych pism.

Wysokości rat, w zależności od kwoty opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru ustalonej dla określonego kierunku i specjalności:
Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru I rata II rata III rata
2 600,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 800,00 zł
2 700,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 900,00 zł
2 800,00 zł 1 000,00 zł 900,00 zł 900,00 zł
2 900,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 900,00 zł
3 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
3 100,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
3 200,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł
3 300,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł
3 400,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł
3 500,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł
3 600,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł
3700,00 zł 1 300,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł


Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze zimowym:

 1. I rata:
  1. studenci przyjęci na I rok studiów w naborze I - do 7 października 2022 r.
  2. studenci przyjęci na I rok studiów w naborze II - do 12 października 2022 r.
  3. pozostali studenci - do 5 października 2022 r.
 2. II rata - do 7 listopada 2022 r.
 3. III rata - do 7 grudnia 2022 r.


Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze letnim:

 1. I rata - do 21 lutego 2023 r.
 2. II rata - do 21 marca 2023 r.
 3. III rata - do 21 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2022/2023:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2021/2022:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2020/2021:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2019/2020:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia