Dla osób z niepełnosprawnościami

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału w procesie rekrutacji, kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej.

Wspieramy osoby ze szczególnymi potrzebami poprzez:

 • pomoc pracowników Uczelni na każdym etapie rekrutacji, w szczególności poprzez możliwość uzyskania dokumentów rekrutacyjnych w dostępnej formie oraz pomoc przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych,
 • dostosowanie formy egzaminów do indywidualnych możliwości,
 • organizowanie nieodpłatnych dodatkowych zajęć, np. lektoratów z języków obcych lub wybranych modułów,
 • pomoc asystenta dla studenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który pomaga w czynnościach związanych z procesem dydaktycznym,
 • możliwość nieodpłatnych konsultacji z psychologiem  i pedagogiem,
 • pomoc materialną w formie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, które przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie,
 • udział w szkoleniach i konferencjach, również na innych uczelniach,
 • możliwość wypożyczenia do celów dydaktycznych sprzętu wspomagającego proces edukacji.

Szczegółowe informacje na temat innych form wsparcia oraz zasad przyznawania tej pomocy znajdują się w Regulaminie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, a także w Zarządzeniach Rektora: nr 112/20 z dnia 3 listopada 2020 r. i nr  34/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur w celu zapewnienia dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
W Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Podmioty te podejmują działania na rzecz zwiększenia dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy warunków studiowania.

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr Wioletta Drzystek
e-mail: woletta.drzystek@collegiumwiteloana.pl

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, budynek A, pokój 30
tel. 76 723 22 24
e-mail: alicja.zienko@collegiumitelona.pl

Nagrania

 • Rekrutacja na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy

  nagranie z tłumaczeniem na język migowy

 • Czemu warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy?

  nagranie z tłumaczeniem na język migowy

Ulotki

 • pdf, 0.42 MB

  Zasady rekrutacji

  ulotka

Studia licencjackie

Studia inżynierskie

Studia magisterskie

 • pdf, 0.50 MB

  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • pdf, 0.43 MB

  FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • pdf, 0.43 MB

  INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

 • pdf, 0.54 MB

  MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Jednolite studia magisterskie

 • pdf, 0.54 MB

  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 • pdf, 0.28 MB

  PRAWO