Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Strona rekrutacyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona rekrutacyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy

Dane teleadresowe jednostki

ul. Sejmowa 5A,
59-220 Legnica

Data publikacji strony internetowej: 04.05.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.05.2022 r.

Strona internetowa Strona rekrutacyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Strona rekrutacyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy
Strona Strona rekrutacyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy posiada między innymi następujące ułatwienia:

lorem ipsum

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 04.05.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 04.05.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest lorem ipsum - lorem ipsum, lorem ipsum. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu lorem ipsum. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

lorem ipsum

Dostępność architektoniczna

lorem ipsum

Koordynatorzy dostępności

lorem ipsum

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

lorem ipsum