"Ucz się i pracuj"

SZUKASZ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, WYBIERZ ALTERNATYWNĄ OFERTĘ

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”
(z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo)

  • studia bez ograniczeń wiekowych,
  • nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne,
  • zajęcia w wybrane weekendy (w Uczelni) oraz 2-3 razy w tygodniu popołudniami (również on- line), dodatkowe informacje na temat organizacji zajęć są dostępne w opisie poszczególnych kierunków,
  • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”),
  • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formule „Ucz się i pracuj”.