Administracja

ADMINISTRACJA

studia
LICENCJACKIE
tryby
STACJONARNY | NIESTACJONARNY | "UCZ SIĘ I PRACUJ"

SZUKASZ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, WYBIERZ ALTERNATYWNĄ OFERTĘ
- BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”

(z oferty mogą skorzystać także osoby niepracujące oraz zainteresowane studiami stacjonarnymi)

 • zajęcia praktyczne w wybrane weekendy,
 • wykłady 2-3 w tygodniu popołudniami (głównie on-line),
 • nie ponosisz kosztów kształcenia,
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”,
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formie „Ucz się i pracuj”.

Dokumenty? Pod kontrolą.

Administracja to kierunek dla urodzonych organizatorów. Jeśli z przyjemnością planujesz, załatwiasz i dopinasz – odnajdziesz się u nas doskonale. Przed Tobą jeden z pierwszych poważnych projektów: studia w Collegium Witelona. Dobry plan to podstawa, a my przygotowaliśmy dla Ciebie rozkład jazdy godny najlepszej administracyjnej placówki. Podczas zaplanowanych zajęć zdobędziesz wiedzą z zakresu zarządzania, prawa i finansów, a po studiach odnajdziesz się zarówno w sektorze publicznym, jak i na przykład w prywatnej firmie konsultingowej.

Krótko mówiąc, odnajdą się tutaj zarówno rekiny biznesu – nieograniczający się do konkretnego sektora działalności, jak i Ci, którzy swoją przyszłość widzą w instytucjach publicznych lub strukturach politycznych.

PRAKTYKI

Jak się uczyć, to od najlepszych! Współpracujemy z wieloma instytucjami administracji publicznej, samorządowej, pozarządowej i Twoimi potencjalnymi pracodawcami – ludźmi organizacji i biznesu. Wspólnie realizujemy szereg dydaktycznych i naukowo-badawczych przedsięwzięć. Urozmaicamy teoretyczną naukę o specjalne szkolenia, dodatkowe kursy, seminaria i konferencje.

Jeśli administracja kojarzy Ci się z papierologią – musimy sobie coś wyjaśnić. Świat się zmienia, technologia się rozwija, a praca zyskuje nowy, digitalowy wymiar. Dysponujemy pracowniami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny i zdigitalizowaną bazę dydaktyczną. Zajęcia praktyczne prowadzimy w m.in. laboratoriach językowych z dostępem do technologii audiowizualnych (np. z kabiną do tłumaczeń symultanicznych). 

ABSOLWENT

 • posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nauk społecznych, administracji, finansów, prawa, ekonomii,
 • zna zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce i państwach Unii Europejskiej,
 • sprawnie wykonuje czynności administrowania i zarządzania w pracy zawodowej i w życiu osobistym,
 • potrafi tworzyć organizacje,
 • stosuje metody i techniki zarządzania organizacjami (np. rozwiązywania konfliktów),
 • potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i funkcjonować na rynku jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, posiadając niezbędne umiejętności organizacyjne, techniczne, prawne i personalne.

Ukończenie kierunku Administracja gwarantuje szerokie perspektywy zawodowe w sektorze publicznym, instytucjach prywatnych, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10
rekrutacja@collegiumwitelona.pl