Zarządzanie

ZARZĄDZANIE

studia
LICENCJACKIE
tryby
STACJONARNY | NIESTACJONARNY | "UCZY SIĘ I PRACUJ"

SZUKASZ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, WYBIERZ ALTERNATYWNĄ OFERTĘ
- BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”

(z oferty mogą skorzystać także osoby niepracujące oraz zainteresowane studiami stacjonarnymi)

 • zajęcia praktyczne w wybrane weekendy,
 • wykłady 2-3 w tygodniu popołudniami (głównie on-line),
 • nie ponosisz kosztów kształcenia,
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”,
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formie „Ucz się i pracuj”.

Specjalności

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Lean management

Ty tu zarządzisz!

Organizacja, analiza i praca zespołowa, czyli zarządzanie w telegraficznym skrócie. To kierunek wyjątkowo interdyscyplinarny. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, społeczeństwie i dyscyplin komplementarnych. Nauczysz się dostrzegać i wykorzystywać szanse, diagnozować i rozwiązywać problemy oraz sprawiać, że to, co dotąd nie działało, zaczyna działać – lepiej niż kiedykolwiek.

PRAKTYKA

Doświadczenie w tej branży jest kluczowe. Biznes jest nieprzewidywalny, zespoły i struktury organizacji są różne. Dlatego kompleksowo przygotujemy Cię do zawodu w myśl hasła praktyka czyni mistrzem.

Zajęcia opierają się na ćwiczeniach zespołowych, przygotowujących do pracy w grupach o różnych charakterze i różnych potrzebach. Dodatkowo prowadzimy program praktyk zawodowych umożliwiających zapoznanie się z mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw.

ABSOLWENT

 • potrafi zarządzać różnymi pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa,
 • może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, a także urzędach i biurach, komórkach zarządzających w podmiotach leczniczych oraz placówkach edukacyjnych,
 • posiada umiejętności przydatne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi),
 • jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty, analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach.

Jako osoba zarządzająca, będziesz mieć realny wpływ na firmę, jej pracowników, strukturę i otoczenie. Podejmij swoją pierwszą, poważną decyzję. Zacznij studia w Collegium Witelona.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10;
rekrutacja@collegiumwitelona.pl